06 lip

Zakazane słowa w gastronomii?

Klient / drink / lampka?

Pracujesz w gastronomii? Wystrzegaj się tych słów jak ognia!

Chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy na szkolenie!