25
październik

Czas rozpoczęcia

10:00

25 października 2021

Czas zakończenia

17:00

27 października 2021

Adres

ul. Władysława Broniewskiego 10; 81-841 Sopot