Audyt
sprzedażowy

Audyt sprzedażowy to narzędzie niezbędne dla restauracji, hoteli i punktów gastronomicznych, które chcą wyciągnąć maksimum sprzedażowe z najwyższym możliwym zyskiem.

Audyt
marketingowy

Audyt marketingowy jest przeznaczony dla właścicieli, managerów i kierowników sal, którzy chcą, aby ich biznes stał się unikatowy i wyróżniał się na tle konkurencji. 

Audyt
finansowy

Audyt finansowy jest przeznaczony dla właścicieli, biznesmenów i menadżerów, którzy z końcem każdego miesiąca stają się nerwowi z powodu braku zysku lub chcą temu zapobiec. 

Audyt
zarządzania

Audyt zarządzania to kompleksowe sprawdzenie struktur organizacyjnych oraz procesów zarządzania w firmie. Podczas audytu analizujemy zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz oceniamy kompetencje pracowników i ich odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Audyt
sprzedażowy

Audyt sprzedażowy to narzędzie niezbędne dla restauracji, hoteli i punktów gastronomicznych, które chcą wyciągnąć maksimum sprzedażowe z najwyższym możliwym zyskiem.

Audyt
marketingowy

Audyt marketingowy jest przeznaczony dla właścicieli, managerów i kierowników sal, którzy chcą, aby ich biznes stał się unikatowy i wyróżniał się na tle konkurencji. 

Audyt
finansowy

Audyt finansowy jest przeznaczony dla właścicieli, biznesmenów i menadżerów, którzy z końcem każdego miesiąca stają się nerwowi z powodu braku zysku lub chcą temu zapobiec. 

Audyt
zarządzania

Audyt zarządzania to kompleksowe sprawdzenie struktur organizacyjnych oraz procesów zarządzania w firmie. Podczas audytu analizujemy zakresy obowiązków na poszczególnych stanowiskach oraz oceniamy kompetencje pracowników i ich odpowiedzialność za wykonywane zadania.

Audyt sprzedażowy

Dla kogo?

Audyt sprzedażowy to narzędzie niezbędne dla restauracji, hoteli i punktów gastronomicznych, które chcą wyciągnąć maksimum sprzedażowe z najwyższym możliwym zyskiem. W tym celu warto zainwestować w rzetelny audyt sprzedażowy od Akademii Gastronomii.

Korzyści z zakupu:

Dzięki audytowi sprzedażowemu, możliwe jest zbadanie, gdzie występują wąskie gardła sprzedaży i jakie są przyczyny tych problemów. Analiza rachunków pozwoli na znalezienie produktów najbardziej rentownych i stworzenie do nich strategii sprzedażowej, co przyczyni się do zwiększenia obrotów i zysków w firmie.

Jak zmieni się Twoja działalność?

Pracownicy poprawią swoje umiejętności sprzedażowe, a standard pracy zostanie usystematyzowany, co może skutkować zwiększeniem średniego rachunku nawet o 30%. Audyt sprzedażowy buduje także zaangażowanie pracowników, ponieważ daje im wiedzę i narzędzia do wykorzystania swojego potencjału jako sprzedawcy. Jasno wyznaczone cele ułatwią codzienną pracę, a standaryzacja stworzona przez Akademię Gastronomii pozwoli każdemu pracownikowi czuć się pewnie na swoim stanowisku.

Przykładowy plan audytu sprzedażowego:

 • Szczegółowy audyt raportów sprzedażowych.
 • Godziny szczytu vs. średnia wartość rachunku – czy w większym ruchu sprzedają mniej?
 • Sprzedaż napojów/koktajli – czy sprzedajesz wystarczająco dużo?
 • Analiza sprzedaży pełnej – maksymalne wykorzystanie karty menu.
 • Rodzaje rachunków i sposoby ich zamykania.
 • Audyt storn i udzielonych rabatów – ilości, kwoty, rodzaje.
 • Weryfikacja wykorzystywania uprawnień w systemie przez personel.
 • Analiza karty menu pod względem atrakcyjności sprzedażowej i spójności z marką.
 • Analiza karty menu pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Aspekty prawne w Twoim menu i ofertach – obowiązkowe informacje.
 • Znalezienie najsłabszych i najmocniejszych produktów sprzedażowych.
 • Audyt możliwości cross-sellingu i up-sellingu na podstawie karty menu restauracji.
 • Weryfikacja strategii sprzedażowej – wychwycenie jej mocnych i słabych stron.
 • Czy Twoje menu jest dostosowane do okolicznego rynku – cena akceptowalna przez Twoich Gości.
 • Analiza ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem atrakcyjności sprzedażowej i spójności z marką.
 • Analiza ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Poprawność stworzonych receptur.
  Analiza wpływu organizacji pracy na rzeczywiste zużycie surowca – straty podczas produkcji.
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie stratom – elementy wpływające na koszty surowca.
 • Analiza etapów sprzedaży.
 • Cichy klient – audyt obsługi – umiejętności sprzedażowe.
 • Cichy klient – audyt obsługi – sprawdzenie zaangażowania i motywacji personelu podczas bezpośredniej obsługi.
 • Cichy klient – audyt obsługi – czas i jakość odbierania telefonu oraz maila służbowego.
 • Konsultacje i przeszkolenie osób oddelegowanych do audytu.

Audyt marketingowy

Dla kogo?

Audyt marketingowy jest przeznaczony dla właścicieli, menadżerów i kierowników sal, którzy chcą, aby ich biznes stał się unikatowy i wyróżniał się na tle konkurencji. Osoby te mogą skorzystać z usług Akademii Gastronomii, gdzie nasi fachowcy przeanalizują dotychczasowe działania marketingowe, social media, oferty, produkty reklamowe i dadzą gotowe rozwiązania na zwiększenie popularności, ustabilizowanie marki i na przeprowadzenie efektywnych kampanii reklamowych.

Korzyści z zakupu:

Inwestycja w rzetelny audyt marketingowy pozwala zyskać wiedzę i umiejętności w budowaniu marki oraz prowadzeniu marketingu, który przyniesie widoczne efekty. Po audycie marketingowym Akademii Gastronomii i wdrożeniu zmian, marka stanie się bardziej rozpoznawalna, co przyciągnie do niej nowych Gości. Audyt pozwala zbudować zaufanie w internecie, co stanowi duży krok do stworzenia stabilnej marki, a tym samym zwiększenia obrotów. W wyniku audytu, pokażemy, czym się wyróżnić, czym konkurować i jakie działania marketingowe przyniosą najlepsze efekty.

Jak zmieni się Twoja działalność?

Usystematyzowany, przynoszący zyski plan marketingowy, ujednolicenie i ustabilizowanie marki – to tylko parę zalet wykorzystania audytu marketingowego. Menu i oferty będą spójne i atrakcyjne dla oka, a do tego, dzięki opracowanym trikom sprzedażowym „zaczną sprzedawać”. Baza klientów i zasięgi ulegną zwiększeniu to pozytywnie odbiję się na wzroście utargów. Firma wyróżni się na tle konkurencji i to Wy będziecie wyznaczać trendy i będziecie marketingowym wzorem. A pozyskaną wiedzę będzie można wykorzystywać przez najbliższe lata.

Przykładowy plan audytu marketingowego:

 • Analiza rynku gastronomii i śledzenie działań Twojej konkurencji.
 • Analiza możliwości wyróżnienia się.
 • Opracowanie strategii marketingowej firmy ze wskazaniem kierunku działań.
 • Określenie docelowej grupy konsumenckiej.
 • Możliwości dotarcia do Twojego klienta przez reklamę.
 • Jaka reklama może działać na Twój target docelowy.
 • Audyt prowadzenia i targetowania platformy Facebook.
 • Audyt i ocena działań na platformie Instagram.
 • Audyt i ocena działań w wyszukiwarce Google.
 • Audyt i ocena Content Marketingu.
 • Spojrzenie okiem Gościa – atrakcyjność stron internetowych, dostęp do informacji.
 • Profesjonalny mailing – jak powinien wyglądać, jakich zwrotów używać, jak go usprawnić.
 • Doradztwo dotyczące pozycjonowania w pismach i stronach branżowych np. weselnych, z których Państwo korzystają.
 • Ocena strategii komunikacji i przygotowanie harmonogramu działań promocyjnych.
 • Weryfikacja i ocena programów lojalnościowych.
 • Profesjonalne menu dostosowane do specyfiki lokalu – spójność z marką.
 • Analiza karty menu pod względem atrakcyjności sprzedażowej.
 • Analiza karty menu pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Poprawność układu karty menu.
 • Weryfikacja ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem atrakcyjności sprzedażowej.
 • Analiza ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Aspekty prawne w Twoim menu i ofertach – obowiązkowe informacje.
 • Analiza rynku gastronomii i metody konkurowania na rynku.
 • Konsultacje i przeszkolenie osób oddelegowanych do audytu.

Audyt finansowy

Dla kogo?

Audyt finansowy jest przeznaczony dla właścicieli, biznesmenów i menadżerów, którzy z końcem każdego miesiąca stają się nerwowi z powodu braku zysku lub chcą temu zapobiec. Kompleksowa analiza lokalu pozwala znaleźć miejsca, gdzie uciekają pieniądze. Audytorzy z Akademii Gastronomii zbadają obroty, koszty i nauczą, (wstawić przecinek) jak nimi zarządzać, aby zwiększyć zysk w każdym miesiącu. Zdobytą wiedzę będzie można wykorzystywać przez najbliższe lata, co uchroni biznes przez popadaniem w długi.

Korzyści z zakupu:

Korzyści wynikające z audytu finansowego są nieocenione dla każdego biznesu, w tym również dla branży gastronomicznej. Dzięki audytowi finansowemu możesz dowiedzieć się, gdzie uciekają Twoje pieniądze i któremu obszarowi biznesu należy poświęcić więcej uwagi, aby zminimalizować straty. Audyt finansowy dostarczy Ci wiedzy, którą będziesz mógł wykorzystywać przez kolejne kilkanaście lat. Wykonanie audytu finansowego pomoże Ci uniknąć stagnacji i mieć biznes pod kontrolą. Standaryzacja procesów dostosowana do Twojej restauracji i sprawdzone techniki zarządzania finansami pomogą zapobiec rutynie finansowej, która prowadzi do strat.

Jak zmieni się Twoja działalność?

Przejrzyste raporty oraz rozwiązania dostosowane do Twojej restauracji pomogą Ci usystematyzować pracę oraz skupić się na obszarach wymagających szczególnej kontroli. Finanse będą bardziej klarowne, zysk większy, a cel bardziej osiągalny. Twoja świadomość zarządzania kosztami da Ci komfort psychiczny, pewność siebie i zapewni bezpieczeństwo finansowe Twojej firmy. Koniec każdego miesiąca nie będzie już powodem do strachu, lecz kolejnym etapem do analizy i zwiększania przychodu.

Przykładowy plan audytu finansowego:

 • Analiza rentowności działalności gastronomicznej.
 • Koszty operacyjne – szukanie i minimalizowanie strat.
 • Kontrola kosztów w pracy – motywowanie do oszczędności.
 • Audyt kosztów personelu – analiza czynników wpływających na koszty pracowników.
 • Podział kosztów surowca i szukanie oszczędności w każdym przedziale.
 • Audyt faktur zakupowych – ustalenie najistotniejszych produktów do negocjacji cenowych – zasada Pareto.
 • Analiza możliwości strat podczas zamawiania/przyjmowania towaru – standaryzacja.
 • Weryfikacja poprawności stworzonych receptur.
 • Analiza wpływu organizacji pracy na rzeczywiste zużycie surowca – straty podczas produkcji.
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie stratom – elementy wpływające na koszty surowca.
 • Analiza kart rozbioru produktów – maksymalne wykorzystanie surowca.
 • Określenie grupy produktowej polegającej ryczałtowemu zużyciu.
 • Przeprowadzenie kalkulacji surowca w celu ustalenia food costu teoretycznego.
 • Określenie rzeczywistego food costu i sposoby jego weryfikacji.
 • Zasady prawidłowej inwentaryzacji.
 • Określenie odpowiedniego beverage costu.
 • Analiza karty menu pod względem atrakcyjności sprzedażowej i spójności z marką.
 • Weryfikacja karty menu pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Audyt inżynierii menu wraz z wskazaniem działań zgodnych z cyklem życia produktu.
 • Analiza menu okolicznościowego do możliwości lokalu – ergonomia pracy.
 • Analiza ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem atrakcyjności sprzedażowej.
 • Analiza ofert na przyjęcia okolicznościowe/cateringi pod względem zastosowania trików sprzedażowych.
 • Kalkulacja pakietowa + analiza tworzenia atrakcyjnych pakietów sprzedażowych.
 • Ustalenie rentowności menu na przyjęcie okolicznościowe/catering w zależności od ilości osób na sali – gradacja cenowa.
 • Kalkulacja kosztów personelu do obsługi eventu.
 • Audyt faktur zakupowych (surowca) na imprezy.
 • Pomoc w obliczeniu food costu z menu (teoretycznego) na przyjęcie okolicznościowe/catering.
 • Audyt kosztów surowca – pomoc i instrukcje do obliczenia rzeczywistego food costu z imprez okolicznościowych/cateringów.
 • Konsultacje i przeszkolenie osób delegowanych do audytu.

Audyt zarządzania

Dla kogo?

Audyt zarządzania przeznaczony jest dla firm, które chcą ocenić i udoskonalić swoje procesy zarządzania oraz struktury organizacyjne. Jest to idealne narzędzie dla przedsiębiorstw, które dążą do zwiększenia efektywności, poprawy komunikacji w zespole oraz optymalizacji działań na wszystkich szczeblach organizacji. Audyt może być również przydatny dla firm, które chcą zidentyfikować obszary do usprawnienia w celu zwiększenia motywacji i zaangażowania pracowników.

Korzyści z zakupu:

Audyt umożliwia identyfikację obszarów, które wymagają poprawy, co pozwala firmie na optymalizację procesów zarządzania oraz zwiększenie efektywności działań. Znacznie poprawa komunikacji i współpracy i powoduje zwiększenie zaangażowania pracowników: Indywidualne programy motywacyjne oraz identyfikacja mocnych stron pracowników przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania oraz motywacji pracowników, co może pozytywnie wpływa na wyniki firmy.

Jak zmieni się Twoja działalność?

Po zakupie audytu zarządzania, twoja restauracja zyska:

1. Optymalizację procesów: Dzięki audytowi dowiesz się, jak poprawić działanie swojej restauracji, co pozwoli na oszczędność czasu i zasobów.
2. Lepszą komunikację: Analiza audytu pomoże poprawić komunikację między pracownikami, co przekłada się na lepszą współpracę w zespole.
3. Większe zaangażowanie pracowników: Indywidualne programy motywacyjne i identyfikacja mocnych stron pracowników pomogą zwiększyć ich zaangażowanie, co może przyczynić się do lepszych wyników restauracji.

Przykładowy plan audytu zarządzania:

 • Analiza zakresów obowiązków na poszczególnych stanowiskach.
 • Sprawdzenie zbudowanego autorytetu przez osoby zarządzające.
 • Analiza kompetencji pracowników i ich odpowiedzialności za wykonywane zadania.
 • Sprawdzenie zgodności systemu zarządzania z założeniami firmy oraz strategią kreowania firmy w mediach społecznościowych.
 • Ocena dotychczas używanych narzędzi do zarządzania.
 • Analiza strategii firmy – wyznaczone cele oraz metody ich osiągania.
 • Audyt jakości kierowania pracownikami, w tym identyfikacja mocnych i słabych stron zarządzania.
 • Sprawdzenie mapy funkcjonowania zespołu, w tym audyt komunikacji, zasad i obowiązujących procedur.
 • Analiza struktury organizacyjnej.
 • Analiza przydzielanych zadań – określenie odpowiedzialności pracowników.
 • Przegląd standaryzacji działania firmy, identyfikacja punktów do usystematyzowania oraz wdrożenie odpowiednich rozwiązań.
 • Analiza regulaminu firmy w kontekście przekazu oraz egzekwowania.
 • Identyfikacja słabych punktów zarządzania, które mogą prowadzić do nieefektywności pracowników.
 • Analiza motywacji i zaangażowania pracowników.
 • Weryfikacja efektywności wykonywanych zadań.
 • Analiza pokoleń pracowników i ich cech charakterystycznych.
 • Audyt programów motywacyjnych w kontekście ich skuteczności.
 • Sprawdzenie sposobów oraz jakości delegowania zadań.
 • Identyfikacja mocnych stron pracowników i stworzenie indywidualnych programów motywacyjnych.
 • Analiza możliwości stosowania różnych stylów delegowania zadań.
 • Analiza sposobów rozwiązywania konfliktów oraz reakcji liderów na sytuacje kryzysowe.

Wypełnij formularz:

Na podstawie kilku niezbędnych informacji przedstawimy Tobie ofertę audytu