POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności Akademii Gastronomii

 Wstęp

Akademia Gastronomii Edyta Okroj-Wierzbicka w Sopocie przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i jakie są prawa osób, których dane dotyczą. Polityka ma zastosowanie do wszystkich naszych usług oraz interakcji z Akademią, zarówno online, jak i offline.

Informujemy Państwa, że zasady zawarte w niniejszej Polityce mają zastosowanie w każdym przypadku, gdy korzystają Państwo ze stron internetowych Akademia Gastronomii i Akademia Hotelarstwa, Akademia Gastronomii Online jak również, w każdym innym przypadku, gdy kontaktują się Państwo z naszą firmą. Zarówno witryny internetowe, jak i inne narzędzia wykorzystywane przez naszą firmę w bieżącej działalności, są wytwarzane i dobierane z najwyższą starannością, najnowszą wiedzą techniczną oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego oraz spełniają wymóg zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z tymi, które chronią prywatność osób fizycznych, w tym Użytkowników witryn internetowych:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE. L. 2016 Nr 119.1 – RODO),

 • ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U. z 2020, poz. 344 z późn. zm.),

 • ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz.U. z 2024, poz. 34 z póź. zm.).

Gromadzenie informacji

Prawo do poszanowania danych osobowych i kontroli nad informacjami jest dla Akademii Gastronomii znaczącym elementem codziennej pracy, dlatego też bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Akademia Gastronomii dobiera środki bezpieczeństwa w oparciu o ciągły proces oceny ryzyka i zagrożeń oraz analizy najnowszych rozwiązań rynku. Narzędzia – witryny, aplikacje, programy oraz urządzenia są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa zarówno techniczne jak i organizacyjne, mające na celu ochronę informacji pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, modyfikacją, niewłaściwym wykorzystaniem, uszkodzeniem bądź ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym. Chronimy wszelkie ujawnione nam dane oraz informacje zgodnie z prawem, standardami, normami dobrymi praktykami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

Zakres danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie korzystania z naszej strony internetowej, rejestracji na szkolenia, uczestnictwa w wydarzeniach, subskrypcji newsletterów oraz innych form kontaktu z Akademią. Dane te mogą obejmować:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres e-mail
 3. Numer telefonu
 4. Adres zamieszkania
 5. Dane demograficzne
 6. Dane dotyczące płatności i uczestnictwa w kursach

Cel przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

 1. Zawarcia umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 2. Realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 3. Komunikacji z Użytkownikami.
 4. Marketingu bezpośredniego oferowanych usług, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę.
 5. Rozwoju i analizy naszych usług w celu ich poprawy.
 6. Wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Akademii Gastronomii.
 7. Zabezpieczenia roszczeń przysługujących Akademii Gastronomii wobec Użytkownika oraz ochrony przed roszczeniami Użytkownika.

Prawa Użytkowników

Użytkownicy mają prawo do:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych.
 2. Poprawienia bądź sprostowania nieprawidłowych lub niepełnych danych.
 3. Usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”).
 4. Ograniczenia przetwarzania danych.
 5. Przenoszenia danych.
 6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Środki bezpieczeństwa

Akademia Gastronomii stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę przetwarzanych danych osobowych przed nieautoryzowanym do nich dostępem, ich utratą, modyfikacją, niewłaściwym wykorzystaniem, uszkodzeniem bądź udostępnieniem osobom nieuprawnionym.

W ramach serwisu stosowane są trzy rodzaje plików cookies:

 1. Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania Użytkownika.
 2. Pliki cookies „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Pliki cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, pomagają lepiej zorganizować jego układ. Pliki te gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkownika, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, a służą opracowaniu statystyk korzystania z Serwisu.

Zmiany w polityce prywatności

Akademia Gastronomii Edyta Okroj-Wierzbicka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.