Szkolenie Manager Gastronomii

Dobrze wyszkolona, profesjonalna kadra kierownicza to najważniejszy element każdej placówki gastronomicznej. Manager restauracji zarządza personelem lokalu, koordynuje jego pracę, ustala i rozdziela obowiązki miedzy pracowników, ustala również grafik, musi też dbać o przestrzeganie w lokalu przepisów BHP i sanepidu. To w jego kompetencjach leży dbanie o popularność lokalu i jak największy napływ gości poprzez dbanie o jego wystrój, oprawę muzyczną, atrakcyjne menu, a także promocje cenowe czy reklamę restauracji na zewnątrz, na przykład w mediach społecznościowych oraz poprzez rozpowszechnianie ulotek reklamowych.

Dlatego też po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy szkolenie, który zawiera elementy prawno-ekonomiczne, psychologiczne, kulturowe oraz specjalistyczne przedmioty związane z obsługą konsumenta.

Uczestnicy szkolenia podczas zajęć otrzymują skrypt materiałów szkoleniowych z całym zakresem wiedzy jaka przekazywana jest na kursie.

Dzień I

 • Manager gastronomii – prezentacja stanowiska
 • Podstawowe funkcje zarządzania w restauracji
 • Zakresy obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach
 • Rekrutacja i weryfikacja umiejętności pracowników
 • Wprowadzenie, szkolenie i rozwój pracowników
 • Rola managera i jego realny wpływ na funkcjonowanie lokalu
 • Mechanizm budowania autorytetu
 • Komunikacja z personelem
 • Narzekanie i demotywacja grupy – trudne rozmowy
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych
 • Delegowanie zadań
 • Motywowanie pracowników – kary i nagrody

Dzień III

 • Profesjonalny wygląd, postawa i zachowania personelu
 • Tworzenie standardu obsługi gości
 • Rozwiązywanie reklamacji – warsztat
 • Podstawy organizacji imprez okolicznościowych
 • Przygotowanie atrakcyjnej i indywidualnej oferty weselnej
 • Umowa na organizację przyjęć okolicznościowych
 • Procedura dokumentacji i opłat za odtwarzanie muzyki
 • Regulamin współpracy restauracji z zleceniodawcą i wykonawcami
 • Scenariusz i agenda uroczystości
 • Karty menu – zasady tworzenia, obowiązkowe informacje, układ
 • Analiza rynku gastronomii i śledzenie działań konkurencji
 • Profesjonalne menu dostosowane do specyfiki lokalu
 • Karty menu – zasady tworzenia, obowiązkowe informacje, układ
 • Analiza możliwości technicznych
 • Analiza raportów sprzedażowych
 • Karta rozbioru produktu i jej zastosowanie

Dzień V

 • Analiza rentowności lokalu gastronomicznego
 • Kalkulacja surowca (food cost)
 • Kalkulacja kosztów personelu
 • Określenie kosztów operacyjnych
 • Omówienie kosztów stałych i zmiennych
 • Food Cost i Beverage Cost
 • Zasady prawidłowej inwentaryzacji
 • Podstawy tworzenia receptury
 • Receptura a straty w produkcji
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie stratom
 • Kontrola kosztów w pracownicy
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Kształtowanie cen sprzedaży
 • Koszty wynagrodzeń i koszty pracy –wydajność i efektywność
 • Kalkulacja rentowności dowozów
 • Statystyka sprzedaży – tworzenie kalendarza promocji

Dzień II

 • Analiza rynku gastronomicznego w Polsce
 • Trendy i nowości w sztuce restauracyjnej
 • Sprzedaż sugestywna – czyli jak zwiększyć obroty
 • Cross selling i up selling
 • Statystyka sprzedaży – znaczenie i zastosowanie
 • Określenie produktów rentownych oraz nierentownych
 • Budowanie rachunku – skuteczne techniki sprzedaży
 • Up selling i cross selling w praktyce
 • Standaryzacja obsługi jako kluczowy czynnik powiększania rachunku
 • Szkolenie personelu sprzedażowego
 • Systemy motywacyjne dla personelu – gotowe rozwiązania
 • Nieprawidłowości finansowe – kradzieże i przeciwdziałanie
 • Zezwolenie na sprzedaż alkoholu – koncesje

Dzień IV

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • Prawa autorskie a odtwarzanie muzyki w lokalu
 • Systemy rozliczania napiwków i serwisów
 • Elementy księgowości – podatki w gastronomii
 • Lista niezbędnych dokumentów podczas kontroli HŻŻ
 • Kontrola na zgłoszenie – zasady weryfikacji jej autentyczności
 • Przebieg niezapowiedzianej kontroli – jak się przygotować
 • Prawidłowy sposób sporządzania listy alergenów
 • Nieobecność właściciela a kontrola sanitarna – zasady postępowania
 • Wszczęcie postępowania administracyjnego – co dalej
 • Przetwory własne – jakie wytyczne trzeba spełnić, aby sprzedawać wyroby własne
 • Mrożenie produktów – kiedy jest możliwe i w jakich warunkach
 • Przechowywanie żywności – zasady segregacji w chłodni i lodówkach
 • Lokal gastronomiczny a świadczenie usług cateringowych – niezbędne pozwolenia
 • Tort weselny i stół wiejski vs. odpowiedzialność za zatrucia
 • Praktyczne zarządzanie i prowadzenie dokumentacji GHP/GMP/HACCP

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 40h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Zapewniamy całodzienną przerwę kawową oraz lunch.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.