Szkolenie dochodowy catering w Twojej restauracji

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój usług cateringowych, dlatego po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy dla Państwa PIERWSZE W POLSCE szkolenie Managera Cateringu! Jest to kompleksowe szkolenie dla managerów pracujących w firmach cateringowych, zajmujących się na co dzień organizacją i obsługą eventów oraz osób planujących rozpoczęcie swojej kariery w tym zawodzie.

Profesjonalna i kreatywna kadra zarządzająca o wysokich umiejętnościach organizacyjnych to podstawa firmy cateringowej. Z doświadczenia jednak wiemy, jak ogromny jest deficyt ludzi z branży na rynku, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i stworzyć szkolenie kształtujące Managerów Cateringu, ponieważ praca podczas organizacji eventów polega na ciągłym odkrywaniu – każde wydarzenie wymaga innego przygotowania, planowania czy znalezienia innych rozwiązań..

Dzień I

 • Manager cateringu – funkcje zarządzania w firmie cateringowej
 • Zakres obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach
 • Możliwości wykorzystania cateringów w lokalu gastronomicznym, case study
 • Dywersyfikacja oferty restauracji – możliwości i ograniczenia
 • Standaryzacja pracy w firmie cateringowej
 • Schemat komunikacji i odpowiedzialności w cateringu
 • Analiza rynku w cateringu i określenie klienta docelowego
 • Najpopularniejsze rodzaje usług cateringowych i ich charakterystyka
 • Etapy planowania cateringu – możliwości i ograniczenia
 • Opracowanie ankiety oczekiwań zleceniodawcy
 • Przygotowanie atrakcyjnej i indywidualnej oferty handlowej
 • Zasady konkurencji i sposoby wyróżnienia się na rynku
 • Normy prawne i kluczowe informacje w ofercie handlowej
 • Prawidłowa prezentacja oferty – układ, prezentacja ceny, triki sprzedażowe
 • Trendy w gastronomii – nowoczesne rozwiązania
 • Weryfikacja ofert handlowych – warsztat

Dzień II

 • Kalkulacja garmaży, wynosów świątecznych i cateringów eventowych
 • Elementy techniczne cateringu, wypożyczanie i wycena zaplecza
 • Analiza rentowności działalności cateringowej
 • Kalkulacja surowca (food cost)
 • Podstawy tworzenia prawidłowej receptury
 • Kalkulacja ofert handlowych – tworzenie pakietów
 • Określenie produktów rentownych oraz nierentownych
 • Zarządzanie produkcją i eliminacja strat produkcyjnych
 • Zasady ustalania ceny sprzedaży
 • Kalkulacja rentowności dowozów
 • Statystyka sprzedaży – tworzenie kalendarza promocji
 • Analizy FOOD COST, wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian
 • Identyfikacja i przeciwdziałanie stratom
 • Inwentaryzacje miesięczne – zasady i cele

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ilość godzin szkoleniowych: 16h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 17:00
 • Zapewniamy całodzienną przerwę kawową oraz lunch.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.