Szkolenie Kelnerskie

Jedzenie jest jedną z podstawowych przyjemności dla każdego człowieka. Dobre jedzenie i świetny serwis potrafią czynić cuda. Zaobserwować to można w każdej restauracji. Zadowolony Gość zostawi spory napiwek, odwiedzi nas ponownie i przyprowadzi znajomych.

Kurs kelnerski dzieli się na dwa etapy. W pierwszym etapie przedstawiamy zasady obsługi Gości indywidualnych. Kładziemy bardzo duży nacisk na restauracyjny savoir vivre oraz techniczne umiejętności naszych słuchaczy. Kurs zawiera takie elementy jak: obsługa konsumenta, serwis dań, serwis wina i inne istotne zagadnienia.

Podczas drugiego etapu kursu przybliżamy zagadnienia związane z obsługą imprez okolicznościowych, organizacji bankietów, obsługi konferencji, przerw kawowych i innych istotnych zagadnień związanych z obsługą imprez zorganizowanych.

PLAN SZKOLENIA

Dzień I

 • Predyspozycje zawodowe i cechy osobowościowe kelnera
 • Prezencja kelnera
 • Przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości
 • Systemy obsługi kelnerskiej
 • Metody obsługi (niemiecka, francuska, angielska, rosyjska)
 • Ogólne zasady obsługi konsumenta
 • Wspólne tworzenie standardu obsługi – powitanie, wskazanie miejsca, przyjmowanie zamówienia, serwowanie potraw i napojów, realizacja rachunku, pożegnanie gości
 • Sprzedaż sugestywna – skuteczne sposoby powiększania rachunku
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami
 • Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
 • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
 • Budowanie rachunku – sprzedaż sugerowana
 • Cross selling i up selling dla obsługi kelnerskiej
 • Nakrycia specjalne podczas imprez okolicznościowych
 • Techniki obsługi gości podczas spotkań zorganizowanych
 • Prawidłowe ustawianie bufetu i eksponowanie potraw
 • Ćwiczenia praktyczne

Dzień II

 • Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta.
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów.
 • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem.
 • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji.
 • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
 • Psychologia obsługi klienta.
 • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta.
 • Typologia „trudnych klientów”.
 • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta.
 • Sposoby postępowania z różnymi klientami.
 • Zwroty pro i anty sprzedażowe.
 • Metody prezentacji produktu.
 • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji).
 • Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji).
 • Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej
  i cenowej, przekonywanie).
 • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe).
 • Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu).
 • Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie.
 • Wdrożenie rozwiązań.
 • Skuteczne techniki finalizacji.

Informacje dodatkowe:

 • Ilość godzin szkoleniowych: 12h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00 – 15:00
 • Zapewniamy całodzienną przerwę kawową oraz lunch.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.