Manager cateringu

W ostatnich latach obserwuje się dynamiczny rozwój usług cateringowych, dlatego po dogłębnej analizie rynku stworzyliśmy dla Państwa PIERWSZE W POLSCE szkolenie Managera Cateringu! Jest to kompleksowe szkolenie dla managerów pracujących w firmach cateringowych, zajmujących się na co dzień organizacją i obsługą eventów oraz osób planujących rozpoczęcie swojej kariery w tym zawodzie.

Profesjonalna i kreatywna kadra zarządzająca o wysokich umiejętnościach organizacyjnych to podstawa firmy cateringowej. Z doświadczenia jednak wiemy, jak ogromny jest deficyt ludzi z branży na rynku, dlatego postanowiliśmy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom i stworzyć szkolenie kształtujące Managerów Cateringu, ponieważ praca podczas organizacji eventów polega na ciągłym odkrywaniu – każde wydarzenie wymaga innego przygotowania, planowania czy znalezienia innych rozwiązań..

Plan szkolenia

Dzień I

 • Dywersyfikacja przychodu firmy a zasada Pareto 80/20    
 • Możliwości wykorzystania cateringów w budowaniu przychodu
 • Badanie rynku – możliwości i ograniczenia w cateringu    
 • Tożsamość marki – czym wyróżniasz się na tle konkurencji
 • Tworzenie planu działania opartego o sezonowość i kalendarz
 • Statystyka sprzedaży i jej przełożenie na działania
 • Analiza rentowności działalności cateringowej
 • Projektowanie zysku z produkcji cateringowej
 • Gradacja cenowa a produkcja spożywcza
 • Kalkulacja garmaży, wynosów świątecznych i cateringów eventowych    
 • Zrozumienie podstawowych zasad modyfikowania i przekształcania receptur     
 • Kalkulacja surowca (food cost) teoretycznego i rzeczywistego
 • Analiza food cost, wyciąganie wniosków i wprowadzanie zmian  
 • Określenie produktów rentownych oraz nierentownych – Pareto                           
 • Zarządzanie produkcją i eliminacja strat produkcyjnych                           
 • Właściwe zarządzanie zapasami – minimalizowanie strat                          
 • Dwuetapowy proces ustalania ceny sprzedaży                                           
 • Kalkulacja rentowności dowozów                           
 • Tworzenie pakietów, ofert i zestawów – kalkulacja teoretyczna i rzeczywista
 • Straty w cateringu – określenie wszystkich możliwości strat pieniężnych i gotowe rozwiązania zapobiegawcze                                                                              
 • Zasady controllingu i budżetowania                                    
 • Odpowiedzialność zakupowa podczas organizacji cateringu

Dzień II

 • Checklista – audyt Twoich możliwości sprzedażowych
 • Pozyskiwanie zleceń cateringowych – analiza Twoich działań
 • Tworzenie gotowego planu pracy – top 20 „to do”
 • Opracowanie kwestionariusza oczekiwań zleceniodawcy
 • Definicja nowych strategii i działań operacyjnych – trendy w organizacji
 • Projektowanie atrakcyjnej i indywidualnej oferty handlowej
 • Normy prawne i kluczowe informacje w propozycji handlowej
 • Pozyskiwanie i koordynacja zewnętrznych usługodawców i zasady współpracy
 • Oferta, która sprzedaje – techniki sporządzania jakościowej oferty
 • Kompleksowość usług – klucz zwiększenia przychodu
 • Budowanie relacji z odbiorcą a sprzedaż sugerowana
 • Dostosowanie oferty do potrzeb i preferencji klientów
 • Przygotowanie mailingu – układ, treść, grafiki i odnośniki
 • Copywriting oferty sprzedażowej – perswazja i argumentacja
 • Trendy w cateringu i rozwiązania budujące sprzedaż
 • Mapa komunikacji i standaryzacja w organizacji cateringu
 • Gotowe rozwiązania ułatwiające planowanie, organizowanie i logistykę
 • Planowanie przestrzenne – możliwości i ograniczenia

Informacje dodatkowe:

 • Liczba godzin szkoleniowych: 16h
 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-17:00
 • Zapewniamy całodzienny dostęp do kawy, herbaty, wody, słodkich przekąsek oraz lunch.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji drukowanej oraz materiały biurowe niezbędne do sporządzania notatek.
 • Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat Akademii Gastronomii.