Zarządzanie sprzedażą

Jeśli jesteś:

 • właścicielem lokalu gastronomicznego,
 • managerem lub kierownikiem gastronomii,
 • managerem lub pracownikiem działu sprzedaży,
 • lub wkrótce obejmiesz, jedno z tych stanowisk.

Borykasz się:

 • z tym w oparciu o co i jak ustalić cele sprzedaże
 • częstym nieosiąganiem zamierzonego wyniku finansowego
 • brakiem motywacji i zaangażowania zespołu
 • zaniżonymi rachunkami Twojego personelu

I chcesz:

 • wyciągnąć wnioski z wcześniejszych błędów
 • sprzedawać i wyróżnić produkty najrentowniejsze
 • zwiększyć obrót o co najmniej 20%
 • zastosować sprawdzone metody budowania rachunku
 • zmobilizować zespół, aby sprzedawał więcej

PLAN SZKOLENIA

 • Sprzedaż w gastronomii – przeprowadzenie samodzielnego audytu
 • Psychologia sprzedaży w praktyce
 • Analiza danych sprzedażowych – rodzaje raportów z omówieniem
 • Analiza efektywności – wnioski, obszary do poprawy, programy naprawcze
 • Opracowanie planu działania w różnych wariantach
 • Statystyka sprzedaży – znaczenie i zastosowanie
 • Określenie produktów rentownych oraz nierentownych
 • Analiza menu i macierz BCG
 • Kształtowanie cen sprzedaży i inżynieria menu
 • Prawidłowa prezentacja oferty – układ, prezentacja ceny, triki sprzedażowe
 • Gastrofizyka w praktyce – zastosowanie czynników zewnętrznych w sprzedaży
 • Programy lojalnościowe – mechanizmy i zasady tworzenia
 • Budowanie rachunku – skuteczne techniki sprzedaży
 • Up selling i cross selling w praktyce
 • Standaryzacja obsługi jako kluczowy czynnik powiększania rachunku
 • Szkolenie personelu sprzedażowego
 • Systemy motywacyjne dla personelu – gotowe rozwiązania

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje możliwość łączenia planów szkoleniowych – dostosowujemy zakres szkolenia, oferując możliwość połączenia kursów standaryzacji sprzedaży, zarządzania sprzedażą wraz z kursem dla obsługi kelnerskiej tak, aby idealnie odpowiadały one wymaganiom i specyfice Twojej restauracji. Szkolenie możesz powiększyć o audyt sprzedażowy, który pozwoli na szczegółową analizę i optymalizację działań oraz dostarczy wartościowych wskazówek dotyczących strategii sprzedaży Twojego biznesu.
 • Dokonujemy dokładnej analizy potrzeb – przed szkoleniem zbieramy informacje o restauracji poprzez marketingowy research, co umożliwia naszym trenerom merytoryczne i skuteczne przygotowanie do kursu. Możliwe jest rozszerzenie standardowej oferty o indywidualne konsultacje z trenerem przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Realizujemy szkolenia w formie jedno- lub dwudniowej, dostosowując harmonogram do preferencji i wymagań klienta, a także wybranego zakresu szkolenia.

Szkolenie w Twoim lokalu:

Na podstawie kilku niezbędnych informacji przedstawimy Tobie ofertę szkolenia

Szkolenie w Twoim hotelu - zapytanie z formularza