Sprzedaż sugerowana

Efektywny pracownik to ten, który potrafi obsłużyć Gościa tak, aby uzyskać wysoki rachunek i sprawić, że Gość będzie chciał wrócić. O tym jak to robić, o budowaniu efektywnej relacji z Gościem oraz technikach sprzedaży sugerowanej, dowiesz się na tym praktycznym szkoleniu. Będziesz miał również możliwość przećwiczenia nabytej wiedzy, podczas Twojego dnia pracy w restauracji.

Sprzedaż sugerowana nie polega tylko na dodatkowej sprzedaży (na przykład wina do posiłku), ale również na pomocy Gościowi w wyborze dań, z których będzie zadowolony i które jednocześnie przyniosą jak największe zyski (marże) dla restauracji. Dobrze przeprowadzona sprzedaż sugerowana zwiększa zadowolenie Gościa, zyski restauracji, ale również napiwki kelnerów.

PLAN SZKOLENIA

 • Najważniejsze reguły i zasady profesjonalnej obsługi klienta
 • Rola i znaczenie odkrywania, zaspokajania i przekraczania oczekiwań klientów
 • Budowanie pozytywnych relacji w kontakcie z klientem
 • Nastawienie – fundament pozytywnych relacji
 • Co pożądane, a co niedozwolone w kontaktach z klientami?
 • Psychologia obsługi klienta
 • Rozpoznawanie psychologicznej sylwetki klienta
 • Typologia „trudnych klientów”
 • „Osobowościowa geneza” trudnego klienta
 • Sposoby postępowania z różnymi
 • klientami
 • Zwroty pro i anty sprzedażowe
 • Metody prezentacji produktu
 • Nawiązane kontaktu (subiektywizm oceniania innych, dostrajanie, kontrola komunikacji niewerbalnej, budowanie relacji)
 • Identyfikacja typu, sytuacji i dążeń klienta (techniki zadawania pytań, trafna ocena innych, kontrola komunikacji werbalnej, aktywne słuchanie, przeciwdziałanie błędom w komunikacji)
 • Prezentacja rozwiązania (mocna prezentacja, budowanie argumentacji handlowej i cenowej, przekonywanie)
 • Reakcja na obiekcje (kontrola emocji, kontrola komunikacji niewerbalnej, asertywne komunikowanie się, techniki wywierania wpływu, negocjacje cenowe)
 • Zamknięcie kontaktu (techniki ”zamknięcia”, reakcja na manipulację, budowanie relacji, techniki wywierania wpływu)
 • Manipulacje ze strony klientów – rozpoznawanie i przeciwdziałanie
 • Wdrożenie rozwiązań
 • Skuteczne techniki finalizacji

Informacje dodatkowe:

 • Istnieje możliwość łączenia planów szkoleniowych – dostosowujemy zakres szkolenia, oferując możliwość połączenia kursów kelnerskich, technik sprzedaży sugerowanej oraz standardów pracy sali, aby idealnie odpowiadały wymaganiom i specyfice danej restauracji.
 • Dokonujemy dokładnej analizy potrzeb – przed szkoleniem zbieramy informacje o restauracji poprzez ankietę oczekiwań, co umożliwia naszym trenerom merytoryczne i skuteczne przygotowanie do kursu. Możliwe jest rozszerzenie standardowej oferty o indywidualne konsultacje z trenerem przed rozpoczęciem szkolenia.
 • Realizujemy szkolenia w formie jedno- lub dwudniowej, dostosowując harmonogram do preferencji i wymagań klienta, a także wybranego zakresu szkolenia.

Szkolenie w Twoim lokalu:

Na podstawie kilku niezbędnych informacji przedstawimy Tobie ofertę szkolenia

Szkolenie w Twoim hotelu - zapytanie z formularza